Lepak za parket „Specijal pacolit“ Namenjen je za parkete do 400 mm dužine, ima jača lepljiva svojstva od klasičnog disperzionog lepka i manji procenat vlage pa se samim tim i brže suši.Preporučuje se i za lamelni parket.

Kategorija: