osnovni lakovi,
• završni lakovi (visok sjaj),
• završni lakovi (polumat).

Kategorija: