Nitro razređivač za pranje pribora za lakiranje parketa.