Ujednačena tekstura drveta, bez čvorića, sa vidljivim godovima ujednačene boje

Kategorija: