Jasenov parket I klasa S

Ujednačena tekstura drveta, bez čvorića, sa vidljivim godovima ujednačene boje.

1.950,00 – 3.000,00 din/m2

Jasenov parket Natur klasa

Malo šarenija tekstura u odnosu na I klasu uz mogućnost sitnijih čvorića (vrlo retko). Osnovna razlika u odnosu na I klasu je malo veća diskoloracija.

1.900,00 – 2.100,00 din/m2

Jasenov parket II klasa Rustik

Može imati diskoloraciju, naglašeno šarenilo i čvoriće od 3 – 5mm .

1.520,00 – 2.150,00 din/m2

POSTAVLJANJE PARKETA

Jasenov parket

X